Arkitektur og historie i Oslo:
Jacob Aalls gate 15

Denne leiegården ble byggemeldt i 1898 for murmester G. Svendsen ved arkitekt Eduard Carlén, på en eiendom skilt ut fra Neuberggaten 28.

Gården er bygget på en U-formet grunnflate, i pusset tegl over fire fulle etasjer. Gatefasaden er grunnleggende symmetrisk komponert, men med avvikende plassering av portrommet. De to hovedaksene er prydet med smijernsbalkonger. Sideaksene har parstilte vinduer, og avsluttes oventil med rundbuer, og i første etasje er fasaden kvaderpusset med svulmende horisontale bånd. Annen og tredje etasje er bundet sammen med stukkbelistning, og her er overdekningene henholdsvis konvekse og konkave. Fasaden har rik stukkornamentikk, med mange av de samme ornamentale detaljer som i Carléns gårder i Bygdøy allé 65-67 og Erling Skjalgssons gate 19. Stiluttrykket er nybarokk.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 102 beboere fordelt på 18 leiligheter. Blant menneskene her på den tiden var innehaverske av ”Nøgterhedscaffé” Oline Wiig, bysælger og agent Nicolay Lindahl Walløe, murmester Olaf Vidnes og innredningssnekker Anders Torp. Her bodde også flere sporveisansatte.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Eduard Carlén

Detalj av venstre flanke.

Detalj fra tredje etasje.

Detalj fra annen etasje.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no