Arkitektur og historie i Oslo:
Jacob Aalls gate 26

Denne leiegården ble byggemeldt i 1895 for kjøpmann Petter Myhre ved arkitekt Olaf Boye, på en tomt skilt ut fra Neuberggaten 28. Myhre var fremdeles eier i 1912.

Gården er bygget i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har en symmetrisk komponert gatefasade. Midtaksen markeres av portrom, brede vinduer og et balusterpreget attikaoppbygg med obeliskformer. De brede flankene har smalere vindusakser, og domineres av store smijernsbalkonger. Første etasje er enkelt artikulert, der de stikkbuede vindusåpningene har konsollformede nøkkelstener i stukk. Annen etasjes vinduer har sirlige ornamentbånd, og smale konsoller som bærer buede overdekninger. Under vinduene finnes dekorerte brystningsfelter. Belistningen er knyttet sammen med tredje etasjes, som er noe enklere artikulert, med rette overdekninger. Smale triglyffer danner et gesimsbånd mellom tredje og fjerde etasje. Fjerde etasjes vinduer har enkel stukkbelistning, og i toppen et gjennombrytende, ornamentert felt. Takgesimsen domineres av en mengde dype konsoller. Første etasje, midtaksen og ytterkantene er pusset i kvadere. Stiluttrykket er en historistisk eklektisme vesentlig preget av nybarokk.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 37 beboere fordelt på åtte romslige leiligheter. Blant menneskene her på denne tiden var kontorist i Rigsforsigringsanstalten Ingeborg Gjestvang, maltkontrollør Ole Rømer Aagaard Sandberg, inspektør ved Frogner høiere Almenskole Baard Kaalaas og jurist og sekretær i Finansdepartementet Jørgen Herman Meinich. Sistnevnte representerte Høyre, og han hadde størst innflytelse i sin tid som fylkesmann i Vestfold.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Kristiania skattetakstmatrikel 1912
http://no.wikipedia.org/wiki/Herman_Meinich
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Olaf Boye

Detalj av toppetasje og gesimsparti.

Detalj av hovedport.Geir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no