Arkitektur og historie i Oslo:
Waglekomplekset: Jacob Aalls gate 44

Denne hjørnegården til Åsaveien ble byggemeldt i 1902 for et konsortium ledet av bruksdirektør Friedrich Richard Roedel, ved arkitekt Morten Wagle. Konsortiet lot også oppføre Åsaveien 15, Jacob Aalls gate 46, Suhms gate 16 samt Kirkeveien 77 og 79, alle bygget i årene 1901-05, og tegnet av arkitekt Wagle. Disse bygårdene utgjør til sammen et helt kvartal. Arkitekten var i 1912 eier av to av disse eiendommene. Dette antyder at han deltok i det opprinnelige byggekonsortiet som medeier. Wagle var dessuten kontaktperson ved annonsering av utleieboliger her ved gårdens ferdigstillelse, og involvert i selskapets direksjon. Direksjonens øvrige medlemmer i 1906 var den ovenfornevnte bankdirektør Roedel samt Wilhelm Ernst Krüger, begge bosatt i tyske Rathenow. Kvartalet, eller ”Bygningskomplexet”, hadde et eget utleiekontor i Suhms gate 16, og opererte fra 1906 under navnet Westend. Senere ble kvartalet også omtalt som Waglekomplekset.

Jacob Aalls gate 44 er bygget i pusset tegl over fire fulle etasjer, med et brukket hjørne, som har et hengende karnapp. Fasaden mot Jacob Alls gate er tilnærmet symmetrisk. Den domineres av to polygonale karnapper i full gesimshøyde. Smijernsbalkongene i venstre akse utgjør et lite brudd med symmetrien. Fasaden mot Åsaveien er enklere. Også her etterstrebes en grunnleggende symmetri i komposisjonen, men igjen er balkongene forskjøvet til venstre. Bygningens hovedmotiv er imidlertid det hengende hjørnekarnappet, med dets steile, sterkt krummede tårnhjelm, med skiferkledning og smijernsgrind.

Første etasje har rustikert kvaderpuss, og de øvrige etasjene har glattpussede flater og enkelt artikulerte vinduer. Et gesimsbånd skiller fjerde etasje fra de øvrige. Gatefasadene er kantet med pusskvadere, og den smale hovedgesimsen er sirlig artikulert. Stiluttrykket er en meget forenklet nybarokk.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 52 beboere fordelt på 12 leiligheter. Blant dem var departementssekretær Lars Klæboe, advokat Hans Olai Fremming Heyerdahl, grosserer og innehaver av skrivemaskinforretning Martinus Nissen-Lie, ingeniør ved patentkontor Mogens Fraas Bugge og maskiningeniør Kristofer Henrik Hoelfeldt Lund.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Norsk Kundgjørelsestidende 1906.07.02
Aftenposten 1913.06.29
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Morten WagleGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no