Arkitektur og historie i Oslo:
Waglekomplekset: Jacob Aalls gate 46

Denne hjørnegården til Suhms gate ble byggemeldt i 1903 for et konsortium ledet av bruksdirektør Friedrich Richard Roedel, ved arkitekt Morten Wagle. Konsortiet lot også oppføre Åsaveien 15, Jacob Aalls gate 44, Suhms gate 16 samt Kirkeveien 77 og 79, alle bygget i årene 1901-05, og tegnet av arkitekt Wagle. Disse bygårdene utgjør til sammen et helt kvartal. Arkitekten var i 1912 eier av to av disse eiendommene. Dette antyder at han deltok i det opprinnelige byggekonsortiet som medeier. Wagle var dessuten kontaktperson ved annonsering av utleieboliger her ved gårdens ferdigstillelse, og involvert i selskapets direksjon. Direksjonens øvrige medlemmer i 1906 var den ovenfornevnte bankdirektør Roedel samt Wilhelm Ernst Krüger, begge bosatt i tyske Rathenow. Kvartalet, eller ”Bygningskomplexet”, hadde et eget utleiekontor i Suhms gate 16, og opererte fra 1906 under navnet Westend. Senere ble kvartalet også omtalt som Waglekomplekset.

Jacob Aalls gate 46 er bygget i pusset tegl over fire fulle etasjer, med et brukket hjørne, som har et hengende karnapp. Fasaden mot Jacob Alls gate er symmetrisk komponert. Den domineres av to polygonale karnapper i full gesimshøyde, og har smijernsbalkonger i de ytre flankene. Fasaden mot Suhms gate er enklere. Også denne er symmetrisk komponert, men her dannes midtaksen av et enkelt, polygonalt karnapp. Bygningens hovedmotiv er imidlertid det hengende hjørnekarnappet, med dets steile, sterkt krummede tårnhjelm, opprinnelig med skiferkledning og smijernsgrind.

Første etasje har rustikert kvaderpuss, og de øvrige etasjene har glattpussede flater og enkelt artikulerte vinduer. Et gesimsbånd skiller fjerde etasje fra de øvrige. Gatefasadene er kantet med pusskvadere, og den smale hovedgesimsen er sirlig artikulert. Stiluttrykket er en meget forenklet nybarokk.

I 1985 ble loftet utbygget for beboelse, og i den forbindelse ble karnappene forhøyet med én etasje.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 50 beboere, fordelt på 12 leiligheter. Blant beboerne her på den tiden var arkitektens bror, byggmester Lorentz Christian Wagle, skipsreder Christian Thorvald Gogstad, premierløytnant Karl Lous, fabrikant og farmasøyt Frode Lieungh og assistent i Kirkedepartementet Johanne Blom.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Norsk Kundgjørelsestidende 1906.07.02
Aftenposten 1913.06.29
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Morten WagleGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no