Arkitektur og historie i Oslo:
Jacob Aalls gate 9

Denne lille hjørnegården til Middelthuns gate er én av ialt åtte leiegårder som ble oppført i perioden 1895-97 for tømrermester H. J. Hansen og A. Olsen langs Middelthuns gate. Alle disse gårdene ble bygget etter tegninger utført av arkitekt Olaf Boye, og utført i samme stil. Jacob Aalls gate 9 ble byggemeldt i 1895, for H. J. Hansen, på en tomt skilt ut fra Majorstuveien 28b. I 1899 tilhørte gården telegraffullmektig Haakon August Wessel-Berg.

Bygningen er en beskjedent dimensjonert gård bygget i pusset tegl over tre etasjer. Gården har en enkel, kvaderpusset førsteetasje. Annen og tredje etasje er bundet sammen med pilastre, og i det brukne hjørnet ligger egenartede verandanisjer flankert av pilastre. Fasadene er asymmetrisk komponert, med vekselvis brede og smale vindusakser. Vinduene i annen etasje har kraftig ornamenterte brystningsfelter og tympanonfelter, og flankeres av komposittpilastre. Tredje etasjes uvanlige overdekninger er trukket inn i gesimsens entabulatur. Gården er utført i en rikt ornamentert nybarokk stil.

En av verandaene er siden blitt innglasset.

Ved århundreskiftet hadde gården 24 beboere fordelt på fire leiligheter. Her bodde gårdeier Wessel-Berg med familie, og blant leieboerne var Dr. Philos og stipendiat i assyrologi Jørgen Alexander Knudtzon, boktrykker, avisutgiver og stortingsmann Carl Bundi og ekspedisjonssjef og kaptein Daniel Bremer Juell Koren.

Gården ble lagt ut for tvangssalg i 1905, 1906 og 1914

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Norsk Kundgjørelsestidende 1905.08.11, 1906.09.05, 1914.01.26
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Olaf Boye

Detalj av verandapartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no