Arkitektur og historie i Oslo:
Jens Bjelkes gate 2

Denne gården ble byggemeldt i 1897 for eiendomsspekulanter og murmestre Alexius Emanuel Steene og Iver Magnus Bjerke, ved arkitekt Matheus Mosgaard. Gården ble oppført på en tomt skilt ut fra Sverdrups gate 8. Den inngår i kvartalet som avgrenses av Sverdrups gate, Jens Bjelkes gate, Rathkes gate og Kirkegårdsgaten, hvor alle bygningene med unntak av Kirkegårdsgaten 10 og Sverdrups gate 10 ble tegnet av Mosgaard for Steene & Bjerke.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer. Fasaden er symmetrisk komponert, med grupper på to og tre vindusakser. Første etasje var opprinnelig kvaderpusset, men er senere betydelig forenklet. Annen etasjes vinduer flankeres av butte pilastre, som leder opp til tredje etasjes stukkbelistning. Tredje etasjes overdekninger har en bemerkelsesverdig utforming, som er karakteristisk for arkitekt Mosgaards gårder i kvartalet. Sluttstenene i stukk danner konsoller for overdekningene, som er trukket inn fra vinduenes flanker, Under overdekningene er store kartusjer omkring våpenskjold som bærer bokstavene "B" og "S", som i byggherrenes etternavn. Øverst ligger enkle overdekninger og en svært smal gesims. Stiluttrykket er en eklektisk senhistorisme preget av nybarokk.

I 1911 ble det oppført et jernskur i bakgården, ved Hansen og Johansen.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 45 beboere fordelt på 11 leiligheter. Her bodde blant andre frihandlerske Bolette Bro, snekkermester Johan Barkenæs, skomaker Julius Hansen, kassererske Theodora Thorbjørnsen og Helmer Nilsen, melkekjører hos Austad.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Matheus MosgaardGeir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no