Arkitektur og historie i Oslo:
Johannes Bruns gate 11

Johannes Bruns gate 11 ble byggemeldt på tomteparsellen som ble benevnt Ullevålsveien 61F i 1892 ved murmester og arkitekt Johan Martinius Grøstad, som tegnet flere gårder på Bolteløkken i denne perioden, for H. Martinsen og Chr. Olsen. I 1899 tilhørte eiendommen et konsortium ledet av en H. Martinsen. I 1890 kunne man lese følgende annonse i Aftenposten: «Eiendommen Bolteløkken lige ved St. Hanshaugen er samlet eller i parceller tilsalgs ved Advokat Heyerdahl.» Det var parsell-løsningen som ble valgt, og allerede i 1890-91 ble de første husene byggemeldt i Eugenies gate.

Gården er en hjørnebygning til Sofies gate, med brukket hjørne. Den er oppført i pusset tegl over to og tre fulle etasjer, hvor den lavere delen vender mot Sofies gate. Huset ble tegnet uten balkonger i byggemeldingen, men disse ble tilføyet under byggingen. Fasaden mot Sofies gate er symmetrisk komponert om en bred midtakse. Den asymmetriske fasaden mot Johannes Bruns gate domineres av det høye, tårnlignende partiet, hvor trappegangens store vinduer dominerer. Denne delen består av to halvdeler markert av høye, kannelerte pilastre. Mindre pilastre flankerer ellers vinduene i annen etasje, og i gesimsen er det sirkelformede småvinduer. Første etasje er kvaderpusset. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 38 beboere fordelt på fem leiligheter. Blant menneskene her på denne tiden var bokholder ved Christiania Guldlistefabrik Theodor Johnsen, kjemiker og eier av Storms kemiske Laboratorium for Fabrikering af Frugt, essenser og Frugtæthere Alf Storm, overlærer ved Kristiania Folkeskole Carl Torvald Lippestad og stortingsstenograf Johan Frederik Johannessen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Aftenposten, januar 1890
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Johan Grøstad

Detalj av trappevinduer.

Fasadeperspektiv.

Detalj av hovedtrapp.

Detalj av kjøkkentrapp.

J. Grøstads tegning av "Fasade mod syd".Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no