Arkitektur og historie i Oslo:
Kirkegårdsgaten 12

Denne smale gården ble byggemeldt i 1898 for eiendomsspekulanter og murmestre Alexius Emanuel Steene og Iver Magnus Bjerke, ved arkitekt Matheus Mosgaard, assistert av K. Kilde. Gården ble oppført på en tomt skilt ut fra Sverdrups gate 8. Den inngår i kvartalet som avgrenses av Sverdrups gate, Jens Bjelkes gate, Rathkes gate og Kirkegårdsgaten, hvor alle bygningene med unntak av Kirkegårdsgaten 10 og Sverdrups gate 10 ble tegnet av Mosgaard for Steene & Bjerke.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer. Fasaden er uregelmessig komponert, med grupperte vindusakser, men med en underliggende, brutt symmetri. Første etasje var opprinnelig kvaderpusset, men er senere betydelig forenklet. Annen etasjes vinduer flankeres av butte pilastre, som leder opp til tredje etasjes stukkbelistning. Tredje etasjes overdekninger har en bemerkelsesverdig utforming, som er karakteristisk for arkitekt Mosgaards gårder i kvartalet. Sluttstenene i stukk danner konsoller for overdekningene, som er trukket inn fra vinduenes flanker, Under overdekningene er store kartusjer omkring våpenskjold som bærer bokstavene "B" og "S", som i byggherrenes etternavn. Øverst ligger enkle overdekninger og en svært smal gesims. Stiluttrykket er en eklektisk senhistorisme preget av nybarokk.

Portromsåpningen ble utvidet i 1946. I bakgården sto opprinnelig et uthus. Dette er senere revet. I tiden omkring år 1900 var Kirkegårdsgaten 12 henvendelsesadressen til gårdeierne Steene og Bjerke. Eiendommen ble i 1906 lagt ut for tvangsauksjon.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 50 beboere fordelt på 14 små leiligheter. Blant beboerne var tøyhandlerske Maren Kristiansen, matselgerske Olava Kristoffersen, "Pottefører" og kontorist Carl Godtfred Scharning i Valhalla Keglesalon i Grensen 3, modellsnekker Anton Spidsberg og oppsynskvinne ved kommunalt toalett Karine Arnesen Skogsberg.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Aftenposten 1902.09.03
Norsk Kundgjørelsestidende 1906.09.11
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Matheus Mosgaard

Detalj fra tredje etasje.Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no