Arkitektur og historie i Oslo:
Kirkegårdsgaten 8

Denne hjørnegården til Rathkes gate ble byggemeldt i 1898 for eiendomsspekulanter og murmestre Alexius Emanuel Steene og Iver Magnus Bjerke, ved arkitekt Matheus Mosgaard, på en tomt skilt ut fra Sverdrups gate 8. Gården inngår i kvartalet som avgrenses av Sverdrups gate, Jens Bjelkes gate, Rathkes gate og Kirkegårdsgaten, hvor alle bygningene med unntak av Kirkegårdsgaten 10 og Sverdrups gate 10 ble tegnet av Mosgaard for Steene & Bjerke.

Gården er oppført i pusset tegl over fem fulle etasjer, med hovedfasade mot plassen det utvidede gatekrysset danner, og kortere fasader mot Kirkegårdsgaten og Rathkes gate. Fasadene er uregelmessig komponert, med ulikt grupperte vindusakser. Første etasje var opprinnelig kvaderpusset, men er senere betydelig forenklet. Annen etasjes vinduer flankeres av butte pilastre, som leder opp til tredje etasjes stukkbelistning. Tredje etasjes overdekninger har en bemerkelsesverdig utforming, som er karakteristisk for arkitekt Mosgaards gårder i kvartalet. Sluttstenene i stukk danner konsoller for overdekningene, som er trukket inn fra vinduenes flanker, Under overdekningene er store kartusjer omkring våpenskjold som bærer bokstavene "B" og "S", som i byggherrenes etternavn. Femte etasjes brystninger understøttes av brede grunne konsoller, og øverst ligger enkle overdekninger og en svært smal gesims. Stiluttrykket er en eklektisk senhistorisme preget av nybarokk.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 96 beboere fordelt på 24 små leiligheter. Her bodde den ene av gårdeierne, Iver Magnus Bjerke med familie, og blant leieboerne her på den tiden var Pensjonatvertinne Anette Julsrud, manufakturagent Anders Holth, manufakturbestyrer Hans Thomas Rydberg Wang, postbud Ole Martin Torp, ølkjører Martin Kulsrud og Mathias Dompen, "Landmaaler" hos Darre Jensen.

I 1913 avertertes gården for salg, en "fortrinlig beliggende Hjørnegaard [...] tilsalgs billig og paa meget fordelaktige Vilkaar". En lignende annonse ble publisert to år tidligere. I 1914 avertertes den til salgs for kr. 81 000, med årlige leieinntekter på 8 460.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Aftenposten 1911.12.08, 1913.10.10, 1914.01.11
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Matheus Mosgaard

Detalj fra tredje etasje.Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no