Arkitektur og historie i Oslo:
Waglekomplekset: Kirkeveien 77

Denne hjørnegården til Åsaveien ble byggemeldt i 1902 for et konsortium ledet av bruksdirektør R. Roedel, ved arkitekt Morten Wagle. Konsortiet lot også oppføre Åsaveien 15, Jacob Aalls gate 44 og 46, Suhms gate 16 samt Kirkeveien 79, alle bygget i årene 1901-05, og tegnet av arkitekt Wagle. Disse bygårdene utgjør til sammen et helt kvartal. Arkitekten var i 1912 eier av to av disse eiendommene. Dette antyder at han deltok i det opprinnelige byggekonsortiet som medeier. Wagle var dessuten kontaktperson ved annonsering av utleieboliger her ved gårdens ferdigstillelse. Kvartalet, eller ”Bygningskomplexet”, hadde et eget utleiekontor i Suhms gate 16.

Kirkeveien 77 er bygget i pusset tegl over fire fulle etasjer, på en høy underetasje. Det brukne hjørnet har et hengende karnapp. De to gatefasadene er ganske forskjellige; mot Åsaveien brytes en symmetrisk oppbygning av smijernsbalkongenes og inngangspartiets plasseringer. Hovedfasaden mot Kirkeveien har to hoveddeler med hvert sitt hengende, polygonale karnapp, og en grunnleggende symmetrisk komposisjon. Første etasje har rustikert kvaderpuss, og de øvrige etasjene har glattpussede flater og enkelt artikulerte vinduer. Et gesimsbånd skiller fjerde etasje fra de øvrige. Gatefasadene er kantet med pusskvadere, og den smale hovedgesimsen er sirlig artikulert. Stiluttrykket er en meget forenklet nybarokk.

I 1938 ble det utført reparasjonsarbeider i gården etter en brann. Det er også bygget ut for beboelse i loftsetasjen, med tilhørende kraftige takarker.

Ved folketellingen 1910 hadde gården 42 beboere fordelt på 13 leiligheter. Her bodde blant andre rentierene Lovise Augusta Wessel Rasch og Augusta Schøyen, departementssekretær Thomas Bang, overrettssakfører Nils Petersen, døveprest Olaf Thormodsæter, sigarhandler Christian Blichfeldt og cand. Philos og lærer ved høyere skole Fredrik Joakim Bugge. Kilder: Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania skattetakstmatrikel 1912
http://www.nb.no/ - Aftenposten 1903.09.24, 1906.12.30
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Morten WagleGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no