Arkitektur og historie i Oslo:
Kronprinsens gate 1

Denne gården ble byggemeldt i 1897 for Gustaf Anderson ved arkitekt Kristen Rivertz, på en tomt skilt ut fra Drammensveien 4b. Rivertz tegnet også to av nabogårdene, Kronprinsens gate 3 og Arbins gate 2, i samme periode.

Gården er oppført i pusset og upusset tegl over fire fulle etasjer, på en grunnmur av rødlig granitt. Med unntak av inngangspartiet, som senere er endret, er fasaden symmetrisk komponert, med vekselvis brede enkle vindusakser, og smale, parstilte akser. Første etasjes gatefasade er kvaderpusset. De øvrige etasjene er forblendet med lys rød tegl av høy kvalitet, med artikulasjon i stukkbelistning og pussede kvaderfelter. Brystningsfelter og overdekninger er rikt ornamentert, og vinduene er stedvis flankert av kantede, romanske pilarer med utsmykkede kapiteler. Stiluttrykket er svært sammensatt, med en enkel nyrenessanse i hovedtrekkene, og middelalderske motiver i detaljene.

Både i 1926 og i 1935 ble det utført flere mindre forandringer. En bakbygning ble revet i 1936, og i 1942 ble det utført reparasjoner etter skader påført bygningen etter forsøket på bombing av Victoria terrasse. Siden er loftet utbygget for kontorer, med et ganske markant oppbygg.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 43 beboere, fordelt på åtte romslige leiligheter. Blant menneskene her på denne tiden var arkitekt Morten Wagle, ingeniør ved rørleggerforretning og edsvoren translatør Magnus Blunck, restauratør Adolf Olsen og den fraskilte skuespillerinne Thora Elisabeth Hansson, f. Neelsen. Sistnevnte var en tid gift med skuespilleren Olaf Mørch Hansson.

Den ovenfornevnte Gustaf Anderson oppga denne eiendommen som sin adresse da han i 1901 var kasserer for et lotteri i regi av Bethesda private sygehjem. Her kunne man fra 1904 få engelskundervisning av Lilli og Marie Waage, som da nylig var hjemkommet fra utlandet med fornyede kunnskaper.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
http://no.wikipedia.org/wiki/Bombingen_av_Victoria_terrasse
http://snl.no/.nbl_biografi/Thora_Hansson/utdypning
http://www.nb.no/ - Aftenposten 1901.09.17, 1904.09.04
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Kristen Rivertz

Detalj av fasadeparti.Geir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no