Arkitektur og historie i Oslo:
Kronprinsens gate 3

Denne gården ble byggemeldt i 1897 for byggmester Christian Kirkaas fra Trøgstad ved arkitekt Kristen Rivertz, på en tomt skilt ut fra Drammensveien 4b. Rivertz tegnet også to av nabogårdene, Kronprinsens gate 1 og Arbins gate 2, i samme periode. Den sistnevnte gården, som også ble bygget for Kirkaas, forbindes med Kronprinsens gate 3 av den kjente Victoriapassagen, som ble anlagt ved byggingen av de to gårdene. Kirkaas var ved århundreskiftet gårdbruker på Vien i Spydeberg. I 1899 var Kronprinsens gate 3 kommet i bakermester Niels Martin Nielsens eie.

Kronprinsens gate 3 er oppført i pusset og upusset tegl over fire fulle etasjer, på en grunnmur av rødlig granitt. Med unntak av passasjens åpning, er fasaden symmetrisk komponert, med vekselvis brede enkle vindusakser, og smale, parstilte akser. Første etasjes gatefasade er kvaderpusset. De øvrige etasjene er forblendet med lys rød tegl av høy kvalitet, med artikulasjon i stukkbelistning og pussede kvaderfelter. Brystningsfelter og overdekninger er rikt ornamentert, og vinduene er stedvis flankert av kantede, romanske pilarer med utsmykkede kapiteler. Stiluttrykket er svært sammensatt, med en enkel nyrenessanse i hovedtrekkene, og middelalderske motiver i detaljene.

I 1942 ble det utført reparasjoner etter skader påført bygningen etter forsøket på bombing av Victoria terrasse. Siden er loftet utbygget for kontorer, med et ganske markant oppbygg.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 41 beboere fordelt på åtte leiligheter. Her bodde ovenfornevnte bakermester Nielsen med familie, og blant leieboerne var innehaverske av kjemisk farveri Anna Wick, restaurantkelner Henry Jensen, disponent ved privat renovasjonsselskap Wilhelm Fredrik Larsen, pensjonatvertinne Anna Aadnesen og skreddermester Bengt Olsson Brodin.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
http://no.wikipedia.org/wiki/Bombingen_av_Victoria_terrasse
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/
https://familysearch.org/Arkitektur og historie i Oslo

Kristen Rivertz

Detalj av fasadeparti

Inngang til Victoriapassasjen

Himling i Victoriapassasjen

Detalj av stukkaturarbeidGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no