Arkitektur og historie i Oslo:
Løvenskiolds gate 2

Denne iøyenfallende leiegården ble byggemeldt av byggmester Ødegaard i 1897 ved arkitekt Johan Storm Munch. Den danner et flott fondmotiv til Frederik Stangs gate, og er et viktig element ved Amtmann Furus plass. Gården er bygget i rød upusset tegl over fire etasjer, med puss og stukkdetaljer rundt vinduer og gesimser. Hjørnets hengende karnapp med tårnoppbygg og et høyt barokkspir dominerer komposisjonen. Fasadene er asymmetrisk komponert, med en bred risalitt mot Løvenskiolds gate.

Byggmester Ødegaards enke Randine sto som eier av gården i 1899. Familien hennes var blant de 64 beboerne i gården ved folketellingen året etter. Her bodde også Bager og Conditor Georg Møllhausen, artillerikaptein Karl Johan Fredrik Engelstad, forretningsfører for Ørebladet Nils Tandberg og boktrykker Anders Grøndahl.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Johan Storm Munch

Til arc!s hovedside med navigasjon

Den ene av husets inngangsdørerGeir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!