Arkitektur og historie i Oslo:
Magnus Bergs gate 9

Denne hjørnegården til Frognerveien ble byggemeldt i 1898 for byggmester Jørgen Johnsen, ved den innvandrede svenske arkitekt Carl Anian Aaman, på en tomt skilt ut fra Frognerveien 48. Gården tilhørte i 1899 Ingeborg Richter.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har asymmetrisk komponerte gatefasader. Første etasje er kvaderpusset i dypt, svulmende relieff. I hjørnelokalet er det satt inn store butikkvinduer. Annen og tredje etasje knyttes sammen ved kraftige kolossalpilastre med markant sokkel og enkle kapiteler. Annen etasjes svungne overdekninger danner også en slags brystningsfelter for tredje etasje. Bygningens dominerende motiv er trappegangen mot Magnus Bergs gate. Her er de høye vinduene flankert av egenartede, kraftige pilastre over tre etasjer, og har store festonger i brystningsfeltene. I fjerde etasje har vinduene brutt stukkbelistning og rette overdekninger. I begge fasader er det smale, svungne smijernsbalkonger. Stiluttrykket er en eklektisk nyrenessanse med enkelte nybarokkelementer.

Gården hadde ved folketellingen anno 1900 56 beboere fordelt på 11 leiligheter. Her bodde blant andre bestyrer av såpeforretning Jens Christian Engelstad, grosserer i oljer og malervarer Marius Schiøll, teglverkseier Thomas Eliassen og tollbetjent Johan Ernst Welhaven.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Carl Aaman

Detalj av hovedmotiv.

Nr. 9.Geir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no