Arkitektur og historie i Oslo:
Markveien 12

Denne hjørnebygningen til Paulus’ plass ble byggemeldt i 1890 for snekkermester Peder Berntsen fra Eidsvoll ved den svenske arkitekt Carl Aaman. Gården ble bygget på en eiendom skilt ut fra Fossveien 1b.

Gården er oppført over fire fulle etasjer, og har brukket hjørne med tårnhjelm. Fasaden mot Markveien har en grunnleggende symmetrisk komposisjon, med et bredt midtparti markert av fire tette vindusakser. Den lange fasaden mot Paulus’ plass er mer ujevnt komponert. Første etasje er artikulert med enkel kvaderpuss. I annen etasje er relieffet kraftigere, med vekselvis fremskutte og tilbaketrukne horisontale bånd, med kraftig artikulerte kvadere omkring vinduene. Tredje etasje har horisontale bånd i puss, og rette vindusoverdekninger. Fjerde etasje og gesimsen er beskjedent artikulert. Stiluttrykket er nyrenessanse. I 1985 ble det bygget leiligheter på loftet.

Ved folketellingen anno 1900 bodde det her 89 mennesker, fordelt på gårdens 19 boenheter. Her bodde den ovenfornevnte gårdeier Berntsen med sin familie, og blant leieboerne var innehaverske av strykeri Marie Johnsen, Gassverkets gassoppmåler Herman Nicolai Nicolaisen, malermester Christian Tandberg, den reisende handelsmannen Jacob Hirsch Fridmand og slipssyerske Inga Ødegaard.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl AamanGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no