Arkitektur og historie i Oslo:
Markveien 14

Denne beskjedne leiegården ble byggemeldt i 1890 på en eiendom skilt ut fra Fossveien 1b, for byggmester O. Nilsen ved den svenske arkitekt Carl Aaman. Eiendommen ble snart solgt, for i 1892 tilhørte den skomaker Theodor Simonsen. Sistnevnte var fremdeles gårdeier her ved århundreskiftet.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har en asymmetrisk komponert gatefasade. Vindusaksene er distribuert over grupper på to og fem. Første etasje har kvaderpuss i kraftig relieff. I annen etasje er relieffet mindre, med horisontale pussbånd. Lange, tilnærmet kileformede ”sluttstener” i puss forbinder vindusoverdekningene og etasjens gesimsbånd. Tredje etasjes vinduer har kraftige, rette overdekninger som leder opp til fjerde etasjes delvis brutte stukkbelistning. Hovedgesimsen er smal og relativt enkel. Stiluttrykket er en beskjeden nyrenessanse.

I 1958 ble det utført et tilbygg på baksiden. Dessuten er belistningen til ett av vinduene i fjerde etasje fjernet. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 47 beboere fordelt på 11 leiligheter. Her bodde gårdeier Simonsen med familie, og blant leieboerne var fabrikkmester ved konfektfabrikk Anders Sjøbeck, nattvaktmann ved Akerselvens maskinverksted Anders Johansen og metalldreier ved metallvarefabrikk Julius Bernhard Johansen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl AamanGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no