Arkitektur og historie i Oslo:
Meltzers gate 9

Denne hjørnegården til Skovveien ble byggemeldt i 1898 for byggmester O. Olsen ved arkitekt Kristen Rivertz, på en tomt skilt ut fra Skovveien 25. Gården ble oppført ved ansvarshavende murmester Carlsen. Den første byggemeldingen for eiendommen ble innsendt året før, ved arkitekt Rivertz for M. Jakobsen. I 1899 var eiendommen kommet i kaptein Morgenstiernes eie.

Gården er oppført i pusset og upusset tegl over fire fulle etasjer, og har brukket hjørne med tårnoppbygg. Gatefasadene er asymmetrisk komponert. Fasaden mot Skovveien domineres av et polygonalt karnapp flankert av smijernsbalkonger, og hovedleddet mot Meltzers gate har smijernsbalkonger. Første etasje er kvaderpusset, og har store butikkvinduer. Kvaderpussen er ført videre i karnappet og hjørnepartiet, men ellers er fasadene forblendet med gulaktig tegl av høy kvalitet, typisk for det øvre sjikt av områdets leiegårdsarkitektur i denne perioden. Vindusaksene er distribuert enkeltvis og parvis, i brede og smale utgaver. De er knyttet sammen vertikalt ved stukkbelistning og kraftig stukkornamentikk. I annen etasje er karnappet åpent, med to søyler. Stiluttrykket er nybarokk.

I 1931 ble det bygget garasje i bakgården. Senere er tårnhjelmen betydelig forenklet. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 50 beboere fordelt på seks leiligheter. Her bodde blant andre agent Casper Berg, ingeniør Paul Lenschow og malerinnen Betzy Akersloot-Berg. Deler av gården var innredet til ”Hjem for ældre herrer”, som ble drevet av ekteparet Loe-Skarpnæs.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
http://no.wikipedia.org/wiki/Betzy_Akersloot-Berg
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Kristen Rivertz

Detalj av vindu.Geir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no