Arkitektur og historie i Oslo:
Middelthuns gate 11

Denne lille gården er én av ialt åtte leiegårder som ble oppført i perioden 1895-97 for tømrermester H. J. Hansen og A. Olsen langs Middelthuns gate. Alle disse gårdene ble bygget etter tegninger utført av arkitekt Olaf Boye, og utført i samme stil. Middelthuns gate 11 ble bygget for H. J. Hansen, på en tomteparsell skilt ut fra Jacob Aalls gate 11.

Bygningen er en beskjedent dimensjonert gård bygget i pusset tegl over tre etasjer. Gården har en enkel, kvaderpusset førsteetasje. Annen og tredje etasje er bundet sammen med pilastre, og er utført i en rikt ornamentert nybarokk stil. Høyre akse domineres av brede balkongnisjer.

Henimot århundreskiftet var gården kommet i en Wessel-Bergs eie. Huset hadde tre husstander, med hovedleietagerne Axel Fleischer, bokholder hos skipsekspeditør, landbruksingeniør i Statens tjeneste Harald Ulrik Sverdrup og kongelig fullmektig i Revisjonsdepartementet Nils Berg.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Olaf Boye

Detalj av fasadeparti.

Detalj av gesimsparti.Geir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no