Arkitektur og historie i Oslo:
Middelthuns gate 9

Denne lille gården er én av ialt åtte leiegårder som ble oppført i perioden 1895-97 for tømrermester H. J. Hansen og A. Olsen langs Middelthuns gate. Alle disse gårdene ble bygget etter tegninger utført av arkitekt Olaf Boye, og utført i samme stil. Middelthuns gate 9 ble byggemeldt sammen med Neuberggaten 16 i 1895, for H. J. Hansen.

Bygningen er en beskjedent dimensjonert gård bygget i pusset tegl over tre etasjer. Gården har en enkel, kvaderpusset førsteetasje. Annen og tredje etasje er bundet sammen med pilastre, og er utført i en rikt ornamentert nybarokk stil. Venstre akse domineres av brede balkongnisjer. Senere er det bygget ut for beboelse i loftsetasjen, med tilhørende takarker.

Henimot århundreskiftet var gården kommet i Christian Bonning Uchermann Wieses eie. Wiese var bokholder ved Brennevinssamlaget, og bodde i gården med sin familie ved folketellingen anno 1900. Her fantes den gang kun tre husstander. Wieses to hovedleietagere var teolog og privatlærer Hans Urdahl Fuhr og enken Thora Flood.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
https://familysearch.org/Arkitektur og historie i Oslo

Olaf Boye

Detalj av fasadeparti.

Detalj av ornamentert overdekning og kapiteler.Geir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no