Arkitektur og historie i Oslo:
Mosseveien 18

Denne eiendommelige leiegården ble byggemeldt i 1892 for murmester Carl Anders Thelander, ved den innvandrede tyske arkitekt Rudolf Haeselich. Eiendommen var ved byggingen kalt Liabroveien 6b, og i årene som fulgte kaltes den Liabroveien 18. Thelander var fra Norrköping, og kom til Halden i 1860-årene. Han etablerte seg som murmester i Kristiania på 1870-tallet, og investerte blant annet i byggingen av Welhavens gate 6 i 1877.

Gården er oppført i pusset og upusset tegl, og har en oppstykket fasade inndelt i tre klart definerte partier, som alle står i vinkel med hverandre, etter formen av et gammelt gateløp. Hvert av de tre partiene har en grunnleggende symmetrisk komposisjon. Første etasje er enkelt utført, med brede pilasterlignende veggpartier. Annen etasje er kvaderpusset, og de to øverste etasjene er forblendet med upusset rød tegl. Teglflatene er brutt opp av horisontale pussbånd, og vinduenes stukkbelistning. Fjerde etasjes ornamenterte vindusoverdekninger er trukket opp i gesimsen. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Ved folketellingen anno 1900 var murmester Thelander og hans familie beboere i gården. Blant deres leieboere på denne tiden var melkebutikkinnehaverske Hermeline Steenbuck, skipsførerne Jørgen Hjalmar Dahl og Carl Johan Iversen, handelsborger og kasserer for brødrene Smedsrud på Grønland Ludvig Eriksen og rentenist og litterat Rudolf Muus. Sistnevnte var kanskje sin samtids mest populære forfatter i Norge. Han skrev under en mengde psevdonymer, og fikk utgitt over 50 romaner.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
http://no.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Muus
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f80301&spraak=n&metanr=5376
http://www.byarkivet.oslo.kommune.no/article80154-961.htmlArkitektur og historie i Oslo

Rudolf HaeselichGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no