Arkitektur og historie i Oslo:
Mosseveien 20

Denne smale leiegården ble byggemeldt i 1891 for den svenske eiendomsspekulant og murmester Nils Søderberg ved arkitekt Kristen Rivertz. Eiendommen ble byggemeldt til Liabroveien 8, og kaltes lenge Liabroveien 20. Søderberg lot blant annet oppføre flere leiegårder på Frogner under høykonjunkturen i 1890-årene. Han arbeidet i Halden en periode før han kom til Kristiania i 1880-årene.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har en symmetrisk komponert gatefasade. Første etasje er kvaderpusset, med store, stikkbuede vindusåpninger. De øvrige etasjer inndeles av høye, slanke pilastre, i brede og smale partier. Annen og tredje etasje knyttes sammen gjennom vinduenes stukkbelistning, som avsluttes oventil av gavlformede overdekninger. Fjerde etasje har mindre pilastre, med joniske kapiteler integrert i den ellers beskjedne gesimsen. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Gården tilhørte ved århundreskiftet trelasthandler Gunerius Kopperud, som bodde i gården med sin familie. Blant leieboerne på denne tiden var pastor i Metodistkirken Johannes Olsen, ingeniør ved Statsbanenes første distrikts baneavdeling Anders Marthinius Husbom og kontorfullmektig ved Mandallsgatens høvleri Ludvig Rambøll.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Kristen RivertzGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no