Arkitektur og historie i Oslo:
Munkedamsveien 55

Denne gården ble byggemeldt i 1897 for gårdeier Christoffer Andreas Hellum fra Modum, ved den innvandrede svenske arkitekt Carl Aaman. Året etter fikk Hellum også oppført nr. 59, hvor han også flyttet inn.

Munkedamsveien 55 er oppført i pusset og upusset tegl over fem fulle etasjer, og ble i tillegg til fløyen mot gaten oppført med fløyer omkring bakgården. Med unntak av første etasje er gatefasaden symmetrisk komponert. I midtaksen ligger parstilte vinduer, noe som gjentas i flankene. I mellom ligger bredere vindusakser med svungne smijernsbalkonger. Første etasje er kvaderpusset. Ellers er fasaden forblendet med gulaktig tegl, artikulert med rød tegl og kraftige stukkornamenter. Stiluttrykket er nybarokk. Gården ble påført skader ved den store eksplosjonen på Filipstad 19. desember 1943, og ombyggingsarbeid ble utført i 1944.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården så mange som 129 beboere fordelt på 29 småleiligheter. Blant beboerne her på den tiden var jurist og bestyrer i branntakstforretning Walentin Georg Siewers, båtbygger Johan Johansen, skipstømmermann Hans Svendsen, caféinnehaverske Nicoline Christensen, murmester Edvard Olsen og folkeskolelærerinne Magdalene Keilhau-Svenningsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Carl Aaman

Detalj av fasadeparti.Geir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no