Arkitektur og historie i Oslo:
Munkedamsveien 96

Denne hjørnegården til Framnesveien ble byggemeldt i 1892 på en eiendomsparsell betegnet som ”24 B blant Løkkerne, der er en Del af det samlede ældre No. 24, Løkken Nedre Skjellebæk” for malermester I. T. Iversen, ved den svenske arkitekt Carl Aaman.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har hovedfasade mot Framnesveien. Hjørnet er brukket, og har et markant, hengende karnapp kronet med et oktogonalt, kuppelkronet tårnoppbygg. Fasadene har en uregelmessig komposisjon, som på grunn av de faste, vertikale elementer virker stramt komponert. De to nederste etasjene har kvaderpuss i dypt, buet relieff. Over dette bindes tredje og fjerde etasje sammen av høye, slanke pilastre med korintiske kapiteler og stikkbuede overdekninger. Stiluttrykket er en eklektisk senhistorisme preget av nybarokk og nyrenessanse.

Gården ble påført skader ved den store eksplosjonen på Filipstad 19. desember 1943, og ombyggingsarbeid ble utført i 1944.

I løpet av 1890-årene var gården kommet i farvehandler og grosserer Jacob Jacobsens eie. Ved folketelingen anno 1900 hadde gården 50 beboere fordelt på ni i hovedsak meget romslige leiligheter. Her bodde den aldrende gårdeier og enkemann Jacobsen selv med to av sine barn samt tjenestepiker. Blant hans leieboere på denne tiden var skipsreder Johan Christian Møller, sekretær i Statsbanernes Regnskabsrevision Christian Valeur, magistratsfullmektig Kolbjørn Arneberg og universitetsbibliotekar Hjalmar Pettersen. Sistnevnte var sønn av kjøpmann Gunnerius Pettersen, og ledet Universitetsbiblioteket i nesten tre tiår. Hjalmar Pettersen er kjent for flere biografiske verker og leksika.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
http://no.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Pettersen
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl Aaman

Detalj av hjørnet.

Detalj av konsoll med løvehode.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no