Arkitektur og historie i Oslo:
Høstgården, Nedre Slottsgate 8

Denne forretningsgården ble byggemeldt i 1899 for grosserer Christian Frank, ved arkitektene Ekman & Smith. Frank etablerte i 1868 vin- og brennevinshandel i Kristiania, som han drev i bygningens første etasje. Den gamle gården på tomten tilhørte tidlig i 1870-årene Birgitte Smith, mor til arkitektbrødrene Ekman & Smith. Nedre Slottsgate 8 tilhørte i en årrekke kjøpmannen Eivind Høst, derav gårdens navn. Firmaet H. Kleiser Fournitureforretning hadde tilhold her i årene 1904-72.

Gården er oppført med bærende jernkonstruksjoner over fem fulle etasjer. Gatefasaden er symmetrisk komponert, med store vinduer samlet under høye kurvehankbuer mellom pilastre over fire etasjer. Portromsåpningen er lagt midt på fasaden. Mellom flankene og midtpartiet er vinduspartiene smalere. I de to nederste etasjene er fasaden kledt med kvadre i finhuggen sten. Etasjene over er pusset, og utstyrt med varierte stukkornamenter. I femte etasje er vinduene mindre, og gruppert om vinduer hvis buede overkarmer utgjør en del av takgesimsen. Stiluttrykket er nybarokk, preget av samtidens moderne forretningspalasser, med trekk av art nouveau, spesielt i de store vinduenes utforming og sprosseinndeling. I kjelleren etablerte vinhandler Frank sin vinkjeller.

Kilder:
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1892, 1899
Oslo skattetakstmatrikkel 1926, 1936
Stadskonduktørens journal
Aftenposten 1879.03.05
Den Norske turistforenings årbok. 1901
Harstad Tidende 1900.12.10
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Ekman & Smith

Detalj av øverste etasje.

Fasadetegning fra byggemeldingen.

Annonse for Franks forretning.Geir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no