Arkitektur og historie i Oslo:
Niels Juels gate 1

Denne hjørnegården ble oppført på en eiendom utskilt fra Munkedamsveien 96b for murmester Emil Christophersen etter byggemelding i 1894 ved den svenske arkitekt Carl Aaman. Gården danner sammen med Framnesveien 6 et lite kvartal. Disse gårdene ble oppført samtidig, begge for Christophersen, som bygget ut store områder på Skillebekk og Grønland, og ble etter hvert teglverkseier og godseier på Melløs (Mjelløs) ved Moss.

Gården er bygget i tegl, for det meste med fasader i frilagt rød tegl, med puss i kvadre i første etasje og den høye underetasjen, og stukk omkring vinduer og i gesims. Den har et slankt, inntrukket hjørnetårn med attika, og vindusaksene står tett plassert i et asymmetrisk mønster. Det nedre hjørnet er brukket. Mot Niels Juels gate og Svoldergaten har gården asymmetrisk plasserte balkonger. De mot Svoldergaten har også en nisje bak seg. Gården er utført i nyrenessanse.

Henimot århundreskiftet var gården kommet i herredskasserer Carl Brettevilles eie. Ved folketellingen året etter fant man Bretteville og hans familie boende her. Blant deres leieboere var Landskabsmaler, Overlærer og Bibliothekar ved Den Kgl. Norske Kunst og Haandværksskole Carl Adolph Nielsen, overtollbetjent og embedsmann Karl Fredrik Welhaven, dampkjøkkenutsalgsinnehaverske Mathea Fjeldstad, modehandlerinde Caroline Carlsen og pianolærerinne Cæcilie Kienitz.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl Aaman

Perspektiv fra Svoldergaten.

Detalj av balkong og nisje.Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no