Arkitektur og historie i Oslo:
Niels Juels gate 38

Denne store hjørnegården ble oppført i 1896-97 på en eiendom skilt ut fra Frognerveien 12 for Edv. Danielsen ved arkitekt Carl Michalsen. Henimot århundreskiftet tilhørte gården et konsortium ledet av en K. Andersen.

Niels Juels gate 38 er oppført i tegl over fire fulle etasjer, og har brukket hjørne med balkonger og tårnoppbygg. Fasadene mot Frognerveien og Niels Juels gate er begge symmetrisk komponert, med svakt fremskutte risalitter som sideakser. Fasadene er i det vesentlige forblendet med gul tegl av høy kvalitet, typisk for Frognergårder fra denne perioden. Første og annen etasje har horisontale bånd i malt murpuss. I tredje etasje har vinduene gavlformede overdekninger. Disse har samme bredde over brede og smalere vinduer. Annen og tredje etasje har identiske brystningsfelter, mens fjerde etasje er mer nøktern. Risalittenes ytterkanter markeres med rød tegl. Kraftige balkonger understreker midtpartiet mot Niels Juels gate. Tårnhjelmen er kronet av en smijernsfløy med årstallet 1897. Stiluttrykket er nybarokk.

I 1970-årene ble det foretatt flere utvendige forandringer, især i forbindelse med forretningslokalene i første etasje. I 1985 ble deler av loftet innredet for beboelse.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 60 beboere fordelt på 13 leiligheter. Blant menneskene her på denne tiden var lærerinne ved Nissens skole Laura Backer, kolonialgrosserer i firmaet Westberg & Schjærve Ingvar Gerhard Schjærve, delikatesseforretningsinnehaverske Theodora Pedersen, kjøbmand Marius Lütken og overrettssakfører Roald Rye Rynning.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl Michalsen

Fra fasaden mot Niels Juels gate.

Hjørnedetalj.

Hjørnedetalj.

Detalj fra tredje etasje.Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no