Arkitektur og historie i Oslo:
Niels Juels gate 7

Denne hjørnegården ble byggemeldt i 1895 på en tomt utskilt fra Munkedamsveien 96b for murmester Joh. Andersen ved arkitekt Henrik Nissen. Et tidligere prosjekt for eiendommen ble innmeldt i 1892 ved arkitekt Carl Aaman for Emil Christophersen.

Gården er bygget i tegl over fire fulle etasjer. Første etasje er kvaderpusset, mens fasaden ellers er forblendet i gul og rød tegl av høy kvalitet. Mønster av disse farvene utgjør mange av bygningens ornamentale effekter. Rød tegl markerer midtaksen i de to symmetrisk komponerte fasadene, mens vinduene har overdekninger i stukk og puss. Hjørnet er avrundet, og har balkonger understøttet av kraftige, svungne konsoller. Balkonger med smijernsdekor inngår også i midtpartiet mot Niels Juels gate. Stiluttrykket er eklektisk historisme preget av nybarokk. Ovenfornevnte arkitekt Aaman tegnet en enklere variant av denne bygningstypen i Skovveien 10 (1902). Niels Juels gate 7 er på 1900-tallet utstyrt med et markant loftspåbygg.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 28 beboere fordelt på seks romslige leiligheter. Blant leieboerne her var sekretær i Christiania Handelsbank Ch. Kirschenstein, overrettssakfører Peder Adolf Olsen Holm, lege Finn Ottoson Nyquist, agent Anton Falkenberg og de velstående enkene Ella Dilling og Randine Hjerleid. Sistnevnte opprettet sammen med sin ektemann Haldor i 1886 en ”Håndgjerningsskole for gutter” på Dovre. Ovenfornevnte agent Falkenberg etablerte i 1892 et selskap sammen med Carl Fredrik Hemsen. Deres første salgsvarer omfattet så mangt, blant annet Cognac, sigarer, amerikansk røkelaks og sement. Selskapet ble senere hetende A. Falkenberg Eftf. AS.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
http://www.hjerleid.no/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=69
A. Falkenberg Eftf. AS
Kristiania byes Matrikul 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Henrik Nissen

Detalj av balkonger.Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no