Arkitektur og historie i Oslo:
Niels Juels gate 9

Denne hjørnegården ble oppført på en eiendom utskilt fra Munkedamsveien 96b for murmester Emil Christophersen etter byggemelding i 1891 ved den svenske arkitekt Carl Aaman. Gården danner sammen med Munkedamsveien 96 og 98 fasade mot Skillebekkparken. Disse gårdene ble oppført på samme tid, alle tegnet av arkitekt Aaman, tross de store ulikheter i utseende, og alle opprinnelig byggemeldt for Christophersen, som bygget ut store områder på Skillebekk og Grønland, og etter hvert ble teglverkseier og godseier på Melløs (Mjelløs) ved Moss.

Niels Juels gate 9 er oppført i pusset tegl over fire etasjer på en rød granittgrunnmur. Gården har et brukket hjørne med hengende karnapp, og dens lengste fasade vender mot Niels Juels gate. Første og annen etasje er utstyrt med kraftige, spisse pusskvadre, med unntak av det området der disse er fjernet i forbindelse med ombygging for butikklokaler. Annen etasjes vinduer har runde overdekninger med kamskjellornamentikk. I tredje etasje er bygningens særegne søylepar mellom vindusaksene, som er rikt ornamenterte og bindes sammen med gavlformede overdekninger mellom vindusaksene. Gavlfeltenes medaljonger er prydet med bokstaven ”C”. I fjerde etasje er overdekningene rette, men ledet opp fra konsoller en meter nedenfor. Fasadekomposisjonen er delvis regelmessig, men preget av en innenfra-og-ut-fordeling. Karnappet har det samme ornamentale utstyr som fasaden ellers, men her er vinduene og medfølgende dekor strukket ut i bredden. Over karnappet troner en brutt gavloverdekning, med skulpturer og rik ornamentikk. Gården er utført i en for Oslo overdådig nybarokk. Flere smijernselementer på takpartiet er dessuten fjernet.

Henimot århundreskiftet var gården kommet i G. & P. Gløersens eie. Ved folketellingen anno 1900 hadde huset 43 beboere fordelt på åtte romslige leiligheter. Blant menneskene her på denne tiden var billedskjærersøstrene Dagmar og Ragna Søborg, musiker ved Nationaltheatret Bruno Hamburg, pensjonatvertinne Johanne Bjørnstad, kjøbmand Conrad Lie og infanterikaptein og sekretær i assuransekomiteen Truls Adolf Harald Andersen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Stadskonduktørens journal
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl Aaman

Fasade mot Skillebekkparken.

Fasade mot Niels Juels gate.

Detalj av karnappet.

Detalj av søylepar.

Detalj av søylepar.

Detalj av vindu i fjerde etasje.Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no