Arkitektur og historie i Oslo:
Nissens gate 3

Denne gården ble byggemeldt i 1896 av A. Svendsen ved den innvandrede tyske arkitekt Rudolf Haeselich. Gården ble før århundreskiftet solgt til et konsortium ledet av G. Jonson, før enkefru Cecilie Flaaten var eier ved århundreskiftet.

Nissens gate 3 er bygget i pusset tegl over fire fulle etasjer, med en grunnleggende symmetrisk komponert gatefasade - med unntak av portrommets plassering. Vindusaksene er regelmessig distribuert, og parstilt i de vagt markerte sideaksene. Første etasje har kvaderpuss i grunt relieff, mens annen og tredje etasje er bundet sammen, og har nøkterne vinduspilastre og overdekninger. Vinduene i fjerde etasje har en enkel list omkring, og gesimsen er enkel, med noen små konsoller. Stiluttrykket er en enkel nyrenessanse.

I Nissens gate 3 var det ved folketellingen anno 1900 registret 46 beboere fordelt på 11 leiligheter. Blant dem var gårdeiersken selv, med familie, samt en rekke arbeidere og håndverkere innenfor vidt forskjellige fag, som kjellergutt i vinforretning Sigurd Aleksander Mathisen, dagarbeider ved Nybygningen Villa "Egeberg" Alexius Bernhard Ahlén, tilskjærer ved Kristiania Mekaniske Skofabrik Georg Koopman og kjører ved Kristiania Renholdsværk Johan Olsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Rudolf Haeselich

Detalj av fasadepartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no