Arkitektur og historie i Oslo:
Nordraaks gate 12

Denne villaen ble byggemeldt i 1903 for pastor Peder Olaf Amlie ved arkitekt Karl Høie. Dette huset er ett av flere Amlie lot oppføre i området rundt Gyldenløves gate, på tomter skilt ut fra den gamle løkkeeiendommen Frognerhøi, i årene 1902-05. Amlie var ved århundreskiftet ”ledig personallkapellan”, og etter hans tid som eiendomsspekulant i Kristiania ble han sogneprest i Høvåg.

Nordraaks gate 12 er oppført i pusset tegl over to fulle etasjer, med valmet tak. Gatefasaden er asymmetrisk komponert, med en gavlprydet siderisalitt som hovedmotiv. Dette elementet forsterkes ytterligere av et polygonalt karnapp i første etasje. Villaen har store vinduer, og kraftige hjørnekvadere i puss. Øverst er hjørnepartiene utsmykket med våpenskjold i stukk. Stiluttrykket er en eklektisk senhistorisme preget av nybarokk. Huset er beslektet med de mange øvrige villaene og villaleiegårdene signert Karl Høie i denne perioden, som ble bygget på Frognerhøi og Gimle.

Allerede i 1903 ble det byggemeldt et tilbygg ved byggmester Ferdinand Gunelius Gundersen. Senere ble huset innredet til leiligheter.

Ved folketellingen anno 1910 fant man familien Kloed som beboere her. Husets eier, Wilhelm Cappelen Kloed, var på denne tiden sanglærer og rentier. Kloed utga en bok om sangkunsten, og tonesatte blant annet Arne Garborgs ”Det stig av Hav eit Alveland”. Han var dessuten en kjent operasanger.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
http://bibsys.no/
http://www.snl.no/.nbl_biografi/Carl_Struve/utdypning
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Karl Høie

Detalj av parti fra risalitt.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no