Arkitektur og historie i Oslo:
Observatoriegaten 23

Denne leiegården ble byggemeldt av kjøbmand Olsen i 1894 ved arkitekt Johan Storm Munch. Munch tegnet også gårdens bakbygning samme år. Huset er bygget i pusset tegl over fire etasjer, med en symmetrisk komponert gatefasade. Over den sedvanlige kvaderpussede førsteetasjen er to etasjer med kraftige vindusomramminger. Parstilte vinduer forsterker symmetrien, mens vinduspilastrenes kapiteler skaper et levende relieff i fasaden. Fjerde etasje har en enklere utsmykning.

I 1899 var gården eiet av murmester G. Larsen. Ved folketellingen året etter bodde gårdeier Ole P. Skaare her, så da hadde nok han overtatt. Blant husets 50 beboere ved denne folketellingen var også skomakermester Ole Larsen, regningsbud Holm Holmsen og elektriker i Frognerkilens fabrikk Anton Relling. Flere rom i gårdens åtte leiligheter var åpenbart fremleiet til en rekke arbeidere, syersker og studenter.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Johan Storm Munch

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!