Arkitektur og historie i Oslo:
Ole Vigs gate 1

Denne gården ble byggemeldt i 1893 på en tomt utparsellert fra advokat Harbitz’ eiendom i Rosenborggaten 12b. Arkitekt var tyskeren Rudolf Haeselich, og gården ble oppført for Jørgen M. Johnsen, som antagelig er den samme som byggmester Jørgen Markus Johnsen.

Gården er bygget i pusset tegl over fire fulle etasjer på en høy sokkel. Fasaden har en symmetrisk komposisjon, med unntak av portrommets plassering, der vindusaksene er plassert meget tett. Første etasje er kvaderpusset, mens annen og tredje etasje bindes sammen av vertikale elementer i puss og stukk. Kraftige pilastre markerer trappeoppgangen, som også danner midtaksen i gatefasadens komposisjon. Det er benyttet dels gavlformede, dels rette, dels oppbrutte overdekninger over vinduene. Fjerde etasje har svært enkle profiler rundt vinduene.

Omkring århundreskiftet kom eiendommen i frøken Thora Kværness’ eie. Ved folketellingen anno 1900 hadde huset 25 beboere fordelt på åtte leiligheter. Huseieren bodde selv her, og blant hennes leieboere var kongelig fullmektig Axel Baastad, vognfører ved Christiania Elektriske Sporvei Jørgen Andreassen, oversetterske i familieblad Anna Lassen samt de tre enker Marie Birkeland, Karen Lassen og Elise Smith.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Stadskonduktørens Journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Rudolf Haeselich

Detalj av trappegangens vinduer

PortromsdørenGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no