Arkitektur og historie i Oslo:
Oscars gate 26

Denne gården ble byggemeldt i 1895 for murmester Ferdinand Christensen ved den innvandrede svenske arkitekt Carl Aaman, på en tomt skilt ut fra eiendommen ”55C blant Løkkerne”. Den første byggemeldingen her ble levert året før, ved Aaman for Carl Gudmundsen. Ferdinand Christiansen var eiendomsspekulant i 1890-årene, og lot også oppføre flere gårder i årene etter århundreskiftet. Flere ganger valgte han Aaman som arkitekt.

Oscars gate 26 er bygget over tre fulle etasjer i pusset tegl. Gården danner et hjørne der sidefasaden vender mot den åpnere villabebyggelsen langs Oscars gate. Gatefasaden er asymmetrisk komponert, med et åpent buemotiv over to etasjer som tyngdepunkt i komposisjonen. Dette er beslektet med åpne motiver arkitekt Aaman benyttet i Inkognitogaten 2 (1896, med bue) og Munkedamsveien 98 (1892, med rettvinklet åpning). Buemotivet er flankert av kraftige, kanellerte korintiske søyler. Til venstre for hovedmotivet er et polygonalt karnapp skutt frem, Dette har halvsøyler i annen etasje. Ellers finner man i denne etasjen pilastre mellom vindusaksene. Første etasje er kvaderpusset i dypt relieff. Over vinduene i de to øverste etasjene finnes store ornamenter utformet som stiliserte planter og våpenskjold. Over buen kneiser et kraftig antefiks flankert av to menneskeskikkelser som holder tavler med teksten ”ANNO” og ”1895”. Veggflatene er ellers sirlig kvaderpusset, og den enkle, dype gesimsen er utstyrt med akantuskonsoller. I sidefasaden dominerer en svakt fremskutt siderisalitt med to vindusakser. Gården representerer periodens luksuriøse leiegårdsbyggeri. Stiluttrykket er nybarokk. Loftsetasjen ble i 1984 utbygget for beboelse.

Henimot århundreskiftet ble enkefru Inga Andersen eiendommens besitterske. Ved folketellingen anno 1900 var hun og hennes familie blant beboerne her. Blant fru Andersens leieboere på denne tiden var byråsjef og justerkasserer Nils Christian Dahl, teglverksdisponent Hans Ustvedt samt enkefruene Pauline Andersen, Anne Petersen, Marie Heyerdahl og Marie Christiansen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl Aaman

Perspektiv fra Hegdehaugsveien.

Høyre flanke og bueparti.

Detalj av buepartiet.

Detalj fra annen og tredje etasje.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no