Arkitektur og historie i Oslo:
Oscars gate 32

Denne hjørnegården ble byggemeldt i 1885 for byggmester Fritz Jacob Schilling fra Kristiansand, etter tegninger av arkitekt Henrik Thrap-Meyer. Bygningen ligger vis-á-vis de fire gårdene som utgjorde det såkalte Schilling-kvartalet, tegnet av Thrap-Meyer for Schilling et tiår tidligere. Disse gårdene ble alle bygget på tomteparseller skilt ut fra Uranienborgveien 8. Etter Fritz Schillings død ble enken Caroline sittende med Oscars gate 32.

Gården er oppført i delvis pusset rød tegl over tre fulle etasjer, og har tre utvendige fasader, hvorav én vender mot Oscars gate og én mot Uranienborgveien. Langsidene forbindes av brukne hjørner med hengende risalitter og bratte tårnhjelmer. Kolossalpilastre med korintisk-gotisk preg deler inn fasadene i mindre felter. Smale, gotiske pilarer pryder hjørnene. Annen etasjes vinduer har spisse tympanon-overdekninger utstyrt med blomsterornamentikk. Stiluttrykket er preget av nyrenessanse og nygotikk, og har vesentlige likhetstrekk med Kurbadet og Viktoria Terrasse, samtidige arbeider av Thrap-Meyer.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 33 beboere fordelt på fem romslige leiligheter. Blant menneskene her på den tiden var handelsborgerske Josefine Marie Hansen, delikatesseforretningsinnehaverske Olava Ilseng, redaktør og forhenværende sogneprest Jakob Jakobsen og trelasthandler Bernt Larsen Finstad.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Kristiania skattetakstmatrikkel 1912
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Henrik Thrap-Meyer

Gesimsdetalj.

Vindu i annen etasje.

Detalj fra annen etasje.Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no