Arkitektur og historie i Oslo:
Oscars gate 53-55

Dette dobbelthuset ble oppført som en vertikaldelt tomannsbolig i 1890-92 for grosserer Daniel Steen ved den svenske arkitekt Carl Anian Aaman. Steen fikk oppført ialt fem slike hus i Oscars gate, to ved arkitekt Aaman, og de tre på motsatt side av gaten ved en annen svenske, Anselm Liljeström. Dessuten tegnet begge arkitektene flere hus for Steen.

Daniel Steen fra Larvik var en driftig kjøpmann og fabrikkeier i Kristiania. Han var også eier av hovedstadens Hotel Metropole.

Oscars gate 53-55 er bygget i pusset tegl over to og en halv etasje på en høy sokkel. Fasaden er symmetrisk komponert, med to gavlprydede sideakser som dominerende kompositorisk element. Huset er utført i en livlig nyrenessanse, og har langt enklere fasader på sidene og mot bakgården. Hver av de to boligene som utgjorde huset hadde i første etasje salong, kabinett, spisestue, anretning, kjøkken og pikekammer. I annen etasje var det fem soveværelser, og øverst fantes tørkeloft og kvistværelser. En unnselig garasje ble bygget i 1946 ved arkitekt Gunnar Schultz.

Vertikaldelte boliger etter engelsk mønster fikk en begrenset popularitet i Kristiania i 1880-årene, især med Det engelske kvarter, ved arkitektene Due & Steckmest. I Sverige kom dette på moten allerede tidlig i 1870-årene. I Oscars gate er disse husene med på å danne et av byens mest fornemme gatepartier.

Ved århundreskiftet tilhørte nr. 53 direktør ved Akers Mekaniske Værksted, Gunder Swendsen, som også bodde her med sin familie. I nr. 55 var agent Fredrik Lie eier og beboer.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Carl Aaman

Vinterfoto av gatefasaden

Detalj av venstre flanke

Detalj av vindu

Detalj av vindusoverdekning

Detalj av vindu

Fasader langs Oscars gateGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no