Arkitektur og historie i Oslo:
Den Merkantile Klub, Oscars gate 57

Denne gården ble oppført 1890-92 for grosserer Daniel Steen ved den svenske arkitekt Carl Aaman. Aaman tegnet også to dobbeltvillaer i Oscars gate for Daniel Steen. Steen fra Larvik var en driftig kjøpmann og fabrikkeier i Kristiania. Han var også eier av hovedstadens Hotel Metropole.

Gården er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, og har en førsteetasje med kraftig kvaderpuss i fasaden. Annen etasje er overdådig utsmykket, med snodde halvsøyler og korintiske kapitéler. Tredje etasje er mer forsiktig artikulert. Gatefasaden er asymmetrisk komponert. Høyre vindusaksepar later til å ha blitt forenklet i form, med en avvikende ornamentering. Stiluttrykket er nybarokk.

Henimot århundreskiftet hadde Johan Halvard Kilde blitt gårdens eier. Ved folketellingen anno 1900 hadde huset 25 beboere fordelt på tre leiligheter. Blant beboerne var manufakturhandler Johan Daniel Steen (nevø av gårdens byggherre), skibsreder Engelhardt Eger og praktiserende lege Richard Klem.

I 1947 kom huset i Den Merkantile Klubs eie. Her har de siden hatt klubblokaler og selskapslokaler. Driften av selskapslokalene fortsatte etter at de solgte gården i 1980. Den Merkantile Klub ble stiftet så tidlig som i 1894.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/
http://www.merkantile.no/
http://www.familysearch.org/Arkitektur og historie i Oslo

Carl Aaman

Detalj av vinduGeir Tandberg Steigan

 

© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no