Arkitektur og historie i Oslo:
Oscars gate 79

Denne hjørnegården til Behrens’ gate ble byggemeldt i 1896 på en eiendom utskilt fra det gamle Skovveien for eiendomsspekulanten Edon Bjerke fra Nes i Akershus, ved den svenskfødte arkitekt Eduard Carlén. Bjerke lot oppføre flere gårder på Frogner, blant annet Gyldenløves gate 2 (1895), som også ble tegnet av Carlén.

Oscars gate 79 er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, med brukket hjørne og symmetrisk komponerte gatefasader. Sideaksene er trukket svakt frem som risalitter, og flankerer midtpartier med jevnt distribuerte vindusakser. Inngangsdørenes plassering bryter symmetrien, men er underordnet aksestrukturen. Første og annen etasje har kvaderpussede fasader. I de to øverste etasjene markeres siderisalittene av stiliserte kolossalpilastre, som i kapitelens plass har konsollpar som leder videre opp mot gesimsens tilsvarende. Tredje etasjes vinduer har brutte buegavloverdekninger, men ellers er ornamentikken sparsom. Stiluttrykket er nybarokk.

I 1956 ble det utført omfattende reparasjoner etter en brann i gården. Dessuten er loftsetasjen utbygget for beboelse.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 60 beboere fordelt på syv leiligheter. Blant beboerne her var overrettssakførerfullmektig Erling Onsager, direktør ved Det Norske Acetylengascompani Carl Josef Christensen og skreddermestrene Christian Rohde og Alexander Johannesson. Pensjonatvertinnene Elisa Hanssen og Anna Drangsholdt hadde ellers lagt beslag på store deler av gården.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Eduard Carlén

Detalj av flanke med pilastre.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no