Arkitektur og historie i Oslo:
Oscars gate 81

Denne hjørnegården til Frognerveien ble byggemeldt i 1895 på en parsell av Skovveien 1 for byggmester Ole Gundersen fra Odalen ved den svenske arkitekt Carl Aaman. Aaman tegnet også nabogården, Skovveien 5, for Gundersen, og disse bygningene har betydelige likheter. Gundersen var en eiendomsspekulant som lot oppføre en rekke gårder i Eilert Sunds gate og omkring Sporveisgaten rundt 1890.

Oscars gate 81 er bygget i pusset tegl over fire fulle etasjer, med et brukket hjørne. Hjørnepartiet er utstyrt med et smalt karnapp i fasadens fulle høyde. Første etasje er kvaderpusset, med høye forretningslokaler og store vinduer, mens annen og tredje etasje er knyttet sammen i vertikale akser med pilastre, rosetter og kvaderpuss i kraftig relieff. Fjerde etasje har et enklere uttrykk. Begge gatefasadene er ikkesymmetrisk komponert, og er utstyrt med luftige smijernsbalkonger. Stiluttrykket er preget av historismens eklektisme, med trekk fra nyrenessanse og nybarokk.

I 1899 sto eiendommen oppført i byggmester Gundersens hustru Augustas eie. Ved folketellingen året etter hadde gården 52 beboere fordelt på ni leiligheter. Blant menneskene her dengang var innehaverske av konditori Bina Køber, banksjef Carl Jost, rittmester Ingvald Monrad Aas, trelastkontorist Ivarowna Falkenberg og borgermester Hassa Horn.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl Aaman

Detalj av fasadeparti.

Vinduspar med balkong.

Detalj av hjørnevindu.

Detalj av antefiks.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no