Arkitektur og historie i Oslo:
De Sidste Dages Helliges forsamlingshus, Osterhaus’ gate 27

Her lå opprinnelig et hus oppført for E. Olsen i 1871. På adressen fantes i 1875 i alt 17 små leiligheter. Denne leiegården kom noe senere i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges eie. Frem til gården ble revet like etter år 1900, ble det bedrevet ordinær utleievirksomhet her.

Den såkalte Mormonerkirken lot i 1902 byggemelde adressens nåværende bygning, et forsamlingshus med forretningslokaler, leiligheter og innkvartering for menigheten. Arkitekt var Olaf Boye.

Gården ble oppført i pusset tegl over to ordinære etasjer, samt forsamlingssalen som dekker halvannen etasje. Gatefasaden er symmetrisk komponert, med et portrom i midtaksen. De to nederste etasjene er kvaderpussede, med vindusaksene som svakt innskårne nisjer, der enkle profiler danner brystningsfelter mellom etasjene. Portrommets overdekning har svungne profiler og monogrammet J. S. H. flankert av rosetter prydet med pentagrammer. Øverste del av bygningen har fem høye, rundbuede vinduer med avrundede antefikser. Langs det meste av denne etasjen løper en smal balkong. Vinduene adskilles av kvadrerte pilastre, som i øverste del splittes i smalere, doble varianter. Stiluttrykket er preget av senhistorismens nyrenessanse og nybarokk.

I 1910 hadde gården fire utleieboliger, og blant leieboerne på denne tiden fant man blant andre ”kjødhandler” Johan Larsen, smedmester Andreas Olsen, bryggeriarbeider Johannes Mørk og ”garderoberske” Hannah Olsen. Huset ble også benyttet av misjonærer på reise, og ved folketellingen anno 1910 var blant andre Christian Mortensen, Lewis Thomas, Paul Strømnes og Woodruf Sørensen innlosjert her.

I den senere tid er huset ominnredet, slik at den gamle forsamlingssalen er delt i to etasjer. Her er det drevet utstrakt politisk virksomhet, blant annet av partiet Rødt.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Olaf BoyeGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no