Arkitektur og historie i Oslo:
Øvrefoss 14

Denne leiegården ble oppført i 1900-1901 for snekker og byggmester Karelius Svenneby fra Grue ved den svenskfødte arkitekt Eduard Carlén. Gården ble byggemeldt til Steenstrups gate 48, med rikt detaljerte tegninger. Samme arkitekt tegnet i 1897 en villa for Svenneby.

Denne karakteristiske gården har fått sin form av hjørnet Thorvald Meyers gate, Sannergaten og den diagonale Øvrefoss. Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har en gradvis høyere underetasje langs den fallende Sannergaten. Gårdens lange fasader har vekselvis parstilte og enkeltstående vindusakser mellom pilastre som inndeler fasaden. Den opprinnelig kvaderpussede førsteetasjen er stedvis forandret for butikkformål. Fasadens hovedmotiv er det bredt avskårne hjørnet mot gatekrysset, der to vindusakser flankeres av pilastre, og fremheves av smijernsbalkonger og et attikaoppbygg med balustre og et buet felt med årstallet ”1900”. Stiluttrykket er historisme preget av nyrenessanse og nybarokk.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 121 beboere fordelt på 21 leiligheter. Her bodde blant andre restauratør Olaus Hansen, folkeskolelærerinne Ambrosia Helene Hofgaard, kjemiker ved Foss Bryggeri Harald Lund, korkskjærer Jacob Møller Steinger, handlende i lamper og stentøy Hilda Ryen og ”vinchemand” Axel Nilsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Kopibog for Nordstrand distriktArkitektur og historie i Oslo

Eduard Carlén

Detalj med årstall.Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no