Arkitektur og historie i Oslo:
Parkveien 4

Denne gården ble oppført i årene 1892-93 for malermester og eiendomsspekulant Jens Jacobsen Krogstie fra Løten ved arkitekt Niels Stockfleth Darre Eckhoff, som også tegnet Parkveien 2 for Jens Krogstie og søsteren Anne Jacobsen og Parkveien 6 for egen regning. Søskenparet Jacobsen-Krogstie lot oppføre en mengde leiegårder i området Pilestredet-Parkveien-Grønnegaten-Welhavens gate i 1890-årene, alle med Eckhoff som arkitekt. Jens Krogstie gikk konkurs ved Kristianiakrakket i 1899, og trakk seg tilbake til sin gård Østre Greverud i Oppegård, der han hadde fått oppført en hovedbygning i 1890 og et teglverk i nærheten. Krogstie utførte selv takdekorasjonene på Østre Greverud, og disse ble restaurert i nyere tid, før huset ble totalskadet i brann.

Parkveien 4 er oppført over fire fulle etasjer i pusset og upusset tegl. Gatefasaden er elegant og stramt disponert, med en symmetrisk komposisjon om en diskret midtakse. Sideaksene er innfattet av kvaderpussede pilastre i meget grunt relieff, og danner tyngdepunkter i fasaden. De ornamentale virkemidlene er sparsomme, med beskjedne kapiteler i stukk i annen til fjerde etasje. Første etasje er som sedvanlig for perioden kvaderpusset, og danner et tungt fundament for fasadekomposisjonen. Fasadens flater er i

hovedsak utført i upusset rød tegl, med striper av gul tegl.

Gården ble innredet til hybler i 1965, og i 1994 ble det bygget et nytt inngangsparti med baldakin, som bryter med gårdens stiluttrykk for øvrig. Gården kom henimot århundreskiftet i papiragent Julius Otto Hansens eie. Ved folketellingen anno 1900 var Julius Hansen og hans familie bosatt i gården. Blant de 42 beboerne her var også bankassistent Trygve Lie, pensjonatvertinne Bernhardine Erichsen og disponent Anton Crosby hos Peter Möller.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Johs. Krogstie
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

N. S. D. Eckhoff

Detalj av fasadeparti, annen etasje

Detalj av fasadeparti, tredje etasjeGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no