Arkitektur og historie i Oslo:
Parkveien 75

Detalj av siderisalitt.


© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no