Arkitektur og historie i Oslo:
Parkveien 75

Denne gården ble byggemeldt i 1894 på en tomt skilt ut fra Munkedamsveien 75, for kaptein Bakke og murmester Danielsen, ved arkitekt Kristen Rivertz. I 1899 tilhørte gården Hans G. Jensen med flere.

Gården er oppført i pusset og upusset tegl over fire fulle etasjer, og har en grunnleggende symmetrisk komponert gatefasade med noen unntak, som portromsinngangens plassering. Første etasje er kvaderpusset i kraftig relieff, og har stikkbuede vinduer med markerte overdekninger og konsoller. Fasadens hovedelementer er flankene, som understrekes ved brede vinduer og smijernsprydede balkonger. I annen til fjerde etasje er fasaden forblendet med rødlig tegl av prima kvalitet. Vinduene er omrammet med stukkbelistning og ornamenter. Fjerde etasjes belistning ledes videre opp til den brede gesimsens konsoller. Stiluttrykket er en eklektisk senhistorisme preget av nyrenessanse og nybarokk.

Gården ble påført skader ved den store eksplosjonen på Filipstad 19. desember 1943, og utskiftning av skadede skorstener ble gjort i 1944. Loftsetasjen er utvidet, og betraktelig endret.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 28 beboere fordelt på åtte leiligheter. Her bodde blant andre verftsnestor Carl Arnoldus Carlsen, kaptein, kvartermester og lærer ved Krigsskolen Karl Ingvar Nandrup, kommandørkaptein Gustav Christian Oscar Rybiner Gade, innehaverske av Andersen og Bergs Eftf. forretning Mathilde Andersen og høyesterettsassessor Johan Herman Thoresen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Kristen Rivertz

Detalj av siderisalitt.

Detalj av fasadeparti med balkong.Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no