Arkitektur og historie i Oslo:
Standard-gården, Prinsens gate 25

Denne hjørnegården ved Øvre Slottsgate ble byggemeldt i 1899 for A. Petterson ved arkitekt Carl Michalsen med assistanse fra arkitekt Gudmund Hoel. Her lå tidligere en gård som tilhørte bokbinder Hans Christoffersen Sogn. Allerede under byggingen ble gården overdratt til A/S Norsk Kleber- og Skiferforretning.

Gården er et særegent stykke arbeid, med en luksuriøs fasade over fem fulle etasjer. Fasaden har en markert horisontal todeling, der de to nederste etasjenes meget luftige vindusakser samles som en arkade med stikkbuede overdekninger i annen etasje. De tre øverste etasjene utgjør en ny arkade, men med et noe kraftigere og mer forseggjort preg. Mellom de kraftige pilarene danner vinduene i tredje og fjerde etasje engelske karnapper, som avsluttes oventil i polygonale altaner med forseggjorte smijernsgelendre. Smale konsoller avsluttet av masker knytter an til gesimsen. Attikaen øverst var tegnet med romansk trepassdekor; denne er nå helt enkel. De forseggjorte vindusrammene er ennå intakte. Fasaden er forblendet med elegant, finhugget klebersten. Trolig hadde den første byggherren en stor gjeld til sin leverandør, og måtte overlate byggeprosjektet til denne i 1899. Stiluttrykket er nygotikk preget av samtidens forretningspalasser.

Gårdens eneste beboer anno 1900 var den danskfødte bestyrer av mønsterforretning Sophie Maren Jensen. Hennes forretning etablerte seg her 22. oktober 1900 under navnet Standard Mønsterforretning, som stort sett førte klesmønstre og undertøy. Virksomheten endret i 1922 navn til Festmagasinet Standard, og i 1934 overtok virksomheten gården. I mellomtiden var frøken Sophie blitt gift med Jens Peter Buemann.

Kilder:
Fortidsminneforeningen - Kristiania i Sentrum, 1996
http://no.wikipedia.org/wiki/Prinsens_gate_(Oslo)
http://www.disnorge.no/gravminner/
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl Michalsen

Fasadedetalj.

Øverste etasje med altan.Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no