Arkitektur og historie i Oslo:
Professor Dahls gate 21b

På en parsell av Professor Dahls gate 19 ble denne gåden oppført i 1893-94 for skipskaptein Sigvart Bakke fra Asker ved arkitekt Kristen Rivertz. Bakke samarbeidet med arkitekt Rivertz ved flere anledninger på denne tiden. Gården er bygget på hjørnet av Professor Dahls gate og Majorstuveien, med et karakteristisk konsollbåret hjørnetårn som danner fondmotiv for Daas gate. Gården er bygget over tre etasjer i rød, upusset tegl, med kvaderpusset første etasje. De ornamentale virkemidlene er mørk brun tegl og kraftig stukkdekor. Stiluttrykket er nyrenessanse med barokkpreg. Spesielt karakteristisk er den barokke tårnhjelmen.

Gården var henimot århundreskiftet kommet i H. Bugges eie, men Johan Severin Müller overtok snart eiendommen. Blant de 35 beboerne i gårdens ni leiligheter ved folketellingen anno 1900 var gårdeier Müller, Oberstlieutenant, Chef for Ingeniørvaabnets Landværnsbatiallon, Adjutant hos H. M. Kongen Hartvig Munthe, lærerinne Hanna Nilsen og handelsborger Ludvig Munthe.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Kristen Rivertz

Til arc!s hovedside med navigasjon

Karnappets konsoller

Husets portrom

Portrommets overdekning

Vindu i annen etasjeGeir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!