Arkitektur og historie i Oslo:
Rathkes gate 7

Denne hjørnegården til Jens Bjelkes gate ble oppført i 1897-98 for eiendomsspekulanter og murmestre Alexius Emanuel Steene og Iver Magnus Bjerke, ved arkitekt Matheus Mosgaard, på en tomt skilt ut fra Sverdrups gate 8. Gården inngår i kvartalet som avgrenses av Sverdrups gate, Jens Bjelkes gate, Rathkes gate og Kirkegårdsgaten, hvor alle bygningene med unntak av Kirkegårdsgaten 10 og Sverdrups gate 10 ble tegnet av Mosgaard for Steene & Bjerke. I 1899 var Rathkes gate 7 kommet i sorenskriverenken Mathilde Scheels eie.

Gården er oppført i pusset tegl over fem fulle etasjer, og har brukket hjørne. Fasadene er uregelmessig komponert, med ulikt grupperte vindusakser. Første etasje var opprinnelig kvaderpusset, men er senere betydelig forenklet. Sluttstener i stukk, utformet som løvehoder, er beholdt. Annen etasjes vinduer flankeres av butte pilastre, som leder opp til tredje etasjes stukkbelistning. Tredje etasjes overdekninger har en bemerkelsesverdig utforming, som er karakteristisk for arkitekt Mosgaards gårder i kvartalet. Sluttstenene i stukk danner konsoller for overdekningene, som er trukket inn fra vinduenes flanker. Under overdekningene er store kartusjer omkring våpenskjold som bærer bokstavene "B" og "S", som i byggherrenes etternavn. Femte etasjes brystninger understøttes av brede grunne konsoller, og øverst ligger enkle overdekninger og en svært smal gesims. Stiluttrykket er en eklektisk senhistorisme preget av nybarokk.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 125 beboere fordelt på 23 leiligheter. Blant leieboerne var innehaverske av melk- og delikatesseforretning Hilda Olsen, los med dampskipet "Loyal" Martin Thorkildsen, tolloppsynsmann Mads Eriksen, konditor Gustav Adolf Paul Hassel, handelsagent Harald Haagensen og sersjant Martin Gaarder.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Matheus Mosgaard

Detalj av fasadeparti.

Detalj av hjørnet.

Detalj av løvehode.Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no