Arkitektur og historie i Oslo:
Riddervolds gate 12

Denne hjørnegården til Riddervolds plass og Skovveien ble byggemeldt i 1895 for leiderhandler Jacobsen og baker Johansen ved arkitekt Kristen Rivertz. M. Johansen sto som eier i 1899, men året etter tilhørte eiendommen Niels Christian Blichfeldt.

Huset er oppført over fire fulle etasjer, vesentlig med fasader i upusset tegl. Ytterveggene følger vinkelen som dannes av Riddervolds gate og Skovveien, med et brukket hjørne med hengende karnapp mot plassen. Fasadene danner nestensymmetrier, med flankerende siderisalitter som motvekt til hjørnets risalitt. Første etasje har kvadrerte pilastre og store butikkvinduer. Over dette danner vindusaksene tydelige vertikale bånd, og flatene mellom er forblendet med førsteklasses gul tegl og rød tegl som kantmarkeringer. Annen etasjes vinduer har gavlformede overdekninger, mens de i tredje etasje er avrundede med kraftig ornamentikk. Den brede gesimsen er, typisk for tiden, trukket ned langs vinduene i fjerde etasje. Stiluttrykket er nybarokk. I 1899 ble det byggemeldt en lagerbygning i bakgården ved arkitekt Herman Backer. På 1900-tallet er det innredet boliger på loftet.

Ved folketellngen anno 1900 hadde gården 41 beboere fordelt på ti leiligheter. Blant menneskene her var den forhenværende apoteker fra København Otto Johannes Grundtvig, konditor Henrik Simsan Dahl, musikklærerinne Marie Magdalene Bonnevie, Handelsreisende i Colonialbranchen Halvor Oscar Bretteville, samt gårdeier Blichfeldt med familie.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Kristen Rivertz

Detalj av risalitt.

Detalj fra karnappet.

Detalj av kapitél.Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no