Arkitektur og historie i Oslo:
Sannergaten 7

Sannergaten 7 ble oppført i 1898-99 for ”byggherremester” Ole W. Eid fra Nes på Romerike ved arkitekt Georges Heinecke på en tomt skilt ut fra Toftes gate 20. Eid var i begynnelsen av 20-årene da han lot oppføre denne og flere andre leiegårder i Kristiania.

Sannergaten 7 er bygget i pusset tegl, og har en langstrakt gatefasade. Med unntak av portrom og et tidligere butikkvindu er fasaden symmetrisk komponert. Dens fire hovedakser er varsomt markert. I de ytre flankene har annen etasjes vinduer rundbuede overdekninger, mens man i tredje etasje finner klassiske, gavlformede overdekninger. De indre aksene er bredere, og har i annen etasje overdekninger der midtpartiet er hevet. Ellers er overdekningene rette. Fjerde etasje har kvaderpuss i beskjedent relieff, og ”sluttstener” i puss over vinduene. Gesimsen er bred, og beskjedent artikulert. Stiluttrykket er senhistorisme preget av nyrenessanse med en stor grad av stilisering av historiske elementer.

Nabogården, Toftes gate 20, er tegnet av Heinecke for Eid, og har det samme stiluttrykket. Kierschows gate 1 og 3 på Sagene er likeledes nært beslektet, og også utført ved Heinecke for Eid. I 1979 ble det i Sannergaten 7 utført rehabiliteringsarbeider, samtidig som det ble innredet for beboelse på loftet.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 106 beboere fordelt på 21 leiligheter. Blant menneskene her på denne tiden var handelsborger Nils Hagemann, ”maler hvorsomhelst” Andreas Olsen Lien, ”maler hvorsomhelst” Hans Glomsrød, strykerske Emelie Magnussen, renovasjonsabeider ved Sandaker Renovation Johan Olsen og maskinstrikkerske Augusta Grøn.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Georges Heinecke

Detalj av fasadeparti.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no