Arkitektur og historie i Oslo:
Schultz’ gate 4

Denne hjørnegården til Ole Vigs gate ble byggemeldt i 1894 for Wang og Helgestad, ved arkitekt Frithjof Aslesen, på en tomt skilt ut fra Bogstadveien 49. I 1899 var gården i M. L. Wingers eie, og året etter tilhørte eiendommen enkefru Henriette Fredriksen. Wang og Helgestad lot også bygge en hjørnegård på motsatt side av Ole Vigs gate, nemlig Schultz’ gate 6 i 1893, men denne er revet.

Schultz’ gate 4 er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, og har et brukket hjørne med karnapp og tårnoppbygg. Hovedfasaden mot Ole Vigs gate har en asymmetrisk oppbygget komposisjon, med et klart definert midtparti; en vindusakse flankert av kolossalpilastre og kronet med et tympanon. De brede flankene har ulikt antall vindusakser. Mot Schultz’ gate er fasadens hovedmotiv inngangsaksen, som i annen og tredje etasje er utstyrt med smijernsdekorerte balkonger. Første etasje har opprinnelig vært kvaderpusset, men deler av dette er forsvunnet ved ombygging til butikklokaler. Annen etasjes vinduer har balusterprydede brystningsfelter, og flankeres av pilastre. Fra de rette overdekningene skapes en overgang til tredje etasjes ornamentale utstyr gjennom avsmalnende, kurvede flater. Tredje etasjes overdekninger er konsollbårne. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 44 beboere fordelt på åtte leiligheter. Blant menneskene her på den tiden var gårdeiersken, murmester Adolf Olssøn, bygningssnekker Ole Kristensen Dahl og stentrykker ved Norges Geografiske Opmaaling Sigurd Olafsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Frithjof AslesenGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no