Arkitektur og historie i Oslo:
Schultz’ gate 8

Denne leiegården ble byggemeldt i 1896 for tømmermester Edvard Gulbrandsen, ved arkitekt Olaf Boye, på en tomt skilt ut fra Bogstadveien 49. I 1899 var eieren av Schultz’ gate 8 Wilhelm Olsen.

Gården er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, og har en langstrakt gatefasade, samt en L-formet grunnflate. Fasaden er grunnleggende symmetrisk komponert, med et lite avvik i inngangspartiets plassering. Midtre del har smale vinduer, mens flankenes vinduer er bredere. To av de brede aksene har smijernsprydede balkonger, og her ledes dessuten kvaderpussede partier opp i hele fasadens høyde. Første etasje er kvaderpusset, med enkel stukkbelistning omkring vinduene, enkle brystningsfelter og ornamenterte sluttstensimitasjoner. Annen etasjes vinduer er noe kraftigere artikulert, med stilisert dekorerte brystningsfelter samt rette overdekninger med antefikser. Tredje etasjes overdekninger bæres av konsoller. Grupperte konsoller er dessuten et motiv i gesimsen. Stiluttrykket er en enkel, barokkpreget historisme.

Ved folketellingen anno 1900 bodde 40 personer på denne adressen, fordelt på ni leiligheter. Blant datidens beboere her var Børnehavelærerinde hos ”August Herman Francke” Johanna Hansen, handelsagent Oscar Killén, disponent ved metallvarefabrikken Victoria Ingvald Wilhelm Launy og konditor Martin Larsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Olaf Boye

Detalj av fasadeparti med balkong.Geir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no